BUDAPEST XII. KERÜLET – SZÁLLÁSHELY ENGEDÉLYEZÉS

RÖVIDEN MINDENRŐL, AMIT A SZÁLLÁSHELY ENGEDÉLYEZÉS KAPCSÁN TUDNI ÉRDEMES 

A HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZAT HELYI SZABÁLYAIRÓL, ÜGYMENETRŐL

MEGVAGY? KÉSZ VAGY? MINDEN A KEZEDBEN, AHHOZ, HOGY BEJELENTSD A JEGYZŐHÖZ A MAGÁNSZÁLLÁSHELYED ÉS ENGEDÉLYEZTESD AZT? AKKOR LÁSSUNK NEKI!

BÖNGÉSZD ÁT EZT A TÁJÉKOZTATÓT IS ÉS A VÉGÉN TUDNI FOGOD, HOGY MIT, HOL ÉS HOGYAN KELL ELINTÉZNED AHHOZ, HOGY MOST MÁR TÉNYLEG VENDÉGEKET FOGADHASS LAKÁSODBAN. 

Fontos!

Ebben az írásunkban , minden olyan általánosan érvényes tudnivalót szedtünk össze a szálláshely minősítés elkerülhetetlen kezdő lépéseiről, amit egy magánszálláshely kialakításához, a területileg specifikus szálláshely engedélyeztetés folyamatának elkezdése előtt tudni érdemes. Ezeket a lépcsőfokokat minden esetben végig kell járni.

Most, második lépésként a konkrét, helyi szabályozások szerinti további engedélyeztetési folyamat részleteit gyűjtjük össze Budapest XII. kerület vonatkozásában, figyelembe véve az önkormányzati szabályokat és eljárási rendet.

shutterstock_1890837532.jpg

VEGYÜK SORRA A LÉPÉSEKET

Minden kezdeti lépésen túl vagyok, kezemben a magánszálláshely minősítés dokumentuma. Mit tegyek ezután?

1. Hova kell mennem, kit kell keresnem, mik az elérhetőségeik?

Budapest XII. kerület önkormányzatánál mindent egy helyen, a Hatósági Irodában kell intézned.

Címük: 1126 Budapest, Hertelendy utca 13.

Ügyfélfogadási címük: Budapest, Böszörményi út 23-25.

Email címük: igazgatas@hegyvidek.hu 

Telefonszámuk: 06 1 224 5900/ 5303 mellék; 06 70 935 6737

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8:00-17:45

Kedd: 8:00-15:45

Szerda 8:00-16:15

Csütörtök: 8:00-15:45

Péntek: 8:00-13:15

2. Mit kell beadnom, milyen felületen és hol érem el?

Törvényileg szabályozva van az eljárás módja aszerint, hogy természetes személyként vagy cégként jársz el. 

Amennyiben cégként, akkor ezt tartsd szem előtt:

„A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség.”

Természetes személyként elektronikusan, postai és személyes úton is eljárhatsz. Ha elektronikus adod be, akkor az ügy során az Önkormányzat szintén elektronikus úton fogja tartani veled a kapcsolatot.

Bejelentés szálláshely-üzemeltetésről elnevezésű dokumentumot kell benyújtanod a szükséges mellékletekkel, mely elérhető:

Fontos tisztázni:

1. A településképet érintő építmények, építményrészek rendeltetésmódjának vagy számának megváltoztatása esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. Az eljárást a kerületi Városrendezési és Főépítészi Irodánál kell kérelmezni, munkatársaik előzetes konzultációs lehetőséget is biztosítanak. Az eljárást a Városrendezési és Főépítészi Iroda folytatja le 15 napos ügyintézés határidővel, majd a Polgármester dönt. Az eljárás illetékmentes.

Elérhetőségeik: telepuleskep@hegyvidek.hu; +36 70 953 3051

A kérelmet az eddig ismert módokon elsősorban elektronikus úton  tudod benyújtani, vagy természetes személyként akár papír alapon is az ügyfélszolgálaton, de ebben az esetben a tervdokumentációt digitálisan is el kell juttatnod a Városrendezési és Főépítészi Irodához e-mailen (telepuleskep@hegyvidek.hu) keresztül, vagy CD-n csatolva. 

2. Szükséges dokumentumok:

Formanyomtatványt innen tudod letöltetni a Településképi bejelentés kérelem gombra kattintva.

Tervdokumentáció PDF/A formátumban a következők szerint a rendeltetésmód váltás és rendeltetési egységek számának változása esetén az eljárás lefolytatásához benyújtandó munkarészek:

 • kitöltött bejelentési űrlap;
 • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a terepviszonyok változtatása;
 • műszaki leírás, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, nyilatkozatot a tervezett rendeltetésnek való műszaki megfeleléséről (technológiai leírás a kivitelezési tevékenységről, meglévő anyaghasználat és tervezett anyaghasználat bemutatása, alkalmazott anyagokról és szerkezetekről bemutató anyag);
 • tervezői nyilatkozat;
 • fotó a meglévő épületről;
 • az építési tevékenység elvégzése utáni településképi hatás megítéléséhez szükséges tervdokumentáció (meglévő-tervezett állapot bemutatása, mely az alábbi tervrészeket tartalmazhatja: alaprajzok, metszetek, homlokzati tervek 1:100-as léptékben, utcaképi vázlat, színterv, részletrajzok);
 • parkolómérleg-számítást, a parkolóhely(ek) kialakításának tervezett megoldását.
 • Helyi rendelettel védelem alá helyezett, vagy értékvizsgálati folyamatba vont ingatlanok esetén mellékelni kell a tervtanácsi konzultációról szóló emlékeztetőt.
 • Fővárosi rendelettel védett ingatlanok esetében mellékelni kell a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, Városfejlesztési Osztály, Építészeti Értékvédelmi Csoportjával történt egyeztetésről készült emlékeztetőt.

Amennyiben a kérelmet nem a tulajdonos terjeszti elő, vagy az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a tervezett tevékenység vonatkozásában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot is csatolnod kell, valamint társasházak esetén a társasházi törvény szerinti hozzájárulást is.

Amennyiben a bejelentő nem természetes személy, abban az esetben a bejelentést cégszerű aláírással kell ellátnod és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy meghatalmazott esetén a meghatalmazást a bejelentésedhez mellékelned kell.

Bővebb összefoglalót itt találsz.

A kerületi településképi rendeletet és arculati kézikönyvet innen tudod letölteni.

Bejelentésedhez mellékelned kell a következőket, melyekből kiemeltük a kötelező elemeket:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével; 
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot; 
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot; 
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot
 • a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot
 • vállalkozói igazolványt, cégkivonatot;
 • aláírási címpéldányt;
 • meghatalmazást.

NE FELEDD!

AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ VALÓ BEJELENTÉST CSAK AKKOR NYÚJTSD BE, HA MEGVAN AZ ÉRVÉNYES ADÓSZÁMOD ÉS A STATISZTIKAI SZÁMJELED (HA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ VAGY) IS!

A JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ADATOK KÖZLÉSÉT ÉS DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐEN HELYSZÍNI SZEMLÉRE KERÜL SOR, MELYRE A JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT SZAKHATÓSÁGOKAT ÉS A SZOMSZÉDOS INGATLANOK TULAJDONOSAIT (KÖZÖS KÉPVISELŐIT) IS MEG KELL HÍVNI. A SZAKHATÓSÁGOK ÁLLÁSFOGLALÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL A JEGYZŐ DÖNT A SZÁLLÁSHELY-ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL ÉS A SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL VAGY A KÉRELEM ELUTASÍTÁSÁRÓL.

3. Díjak, határidők

Ügyintézési idő 15 nap. A jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szálláshelyet nyilvántartásba veszik. Ennek megtörténte után a szálláshelyed bekerül a közhiteles nyilvántartási jegyzékbe.

Az eljárás illetékmentes.

NE FELEDD! 

SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG CSAK OLYAN SZÁLLÁSHELYEN FOLYTATHATÓ, AMELY MEGFELEL A MAGÁNSZÁLLÁSHELY KÖVETELMÉNYEK MINDEGYIKÉNEK, TEHÁT AZON SZÁLLÁSHELYTÍPUS SZERINTI MINŐSÉGI, MŰSZAKI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEKNEK, AMELY TEKINTETÉBEN A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATNI KÍVÁNJÁK.

4. Adatszolgáltatási kötelezettség

Tudd, hogy az önkormányzat felé vendégforgalmi jelentési kötelezettséged van. Az adott évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban adatot kell szolgáltatnod a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen töltött éjszakák számáról, összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban.

5. Egyéb tudnivalók

Szeretnénk felhívni a figyelmedet, ha adatváltozás áll be vagy megszűnne a szálláshelyed, akkor azt is 8 napon belül be kell jelentened az önkormányzat felé. 

Ezzel kapcsolatban bővebben itt tudsz tájékozódni.

Kedvezőtlen döntés esetén jogorvoslati lehetőséggel élhetsz.

6. Vonatkozó jogszabályok

Capture.png

Betöltés..
Chat on WhatsApp